Slider

Externý plynojem

Externé membránové plynojemy sa kotvia do samostatne stojacej betónovej základovej dosky, alebo betónového základového prstenca. Fungujú na princípe vzduchom nesenej konštrukcie – medzi flexibilne sa pohybujúcu plynovú membránu (vo vnútri) a vonkajšiu membránu je permanentne vháňaný vzduch podporným ventilátorom. Výsledkom je permanentne napnutá ochranná vonkajšia membrána a vytvorený prevádzkový pretlak vzduchu, na ktorého úroveň sa následne dorovná prevádzkový tlak plynu – ergo oba sú totožné. Plynový priestor zásobníku zospodu uzatvára podlahová membrána, ktorú podkladáme ochranným flísom. Plynojemy dodávame ako kompletný systém vrátane merania naplnenia, vzduchového systému, kotviaceho rámu či pretlakovej poistky atď. Naše chemicky vysoko odolné plynové membrány odolajú aj agresívnym zložkám plynu a sú tak vhodné aj pre aplikácie na skladovanie bioplynu z bio-odpadu, priemyselných čistiarní odpadových vôd atď.

Nasadený plynojem

Nasadené membránové plynojemy sa kotvia na náržiach (betón, oceľ, smalt atď.) pričom zákazník si môže vybrať geometriu/objem zo širokej palety možností. Konštrukcia funguje na rovnakom vzduchom nesenenom (pneumatickom) princípe, ako u hore zmienených externých plynojemov. Plynová membrána je zo spodu istená voči previsu/podtlaku centrálnym stĺpom s popruhmi s odsírovacou sieťou na ich povrchu. Je možné skombinovať plynojem s prestupom pre servisné šachty miešadiel, alebo plynojem obopnúť okolo servisnej plošiny. Plynojemy dodávame ako kompletný systém vrátane merania naplnenia, vzduchového systému, kotviaceho rámu či pretlakovej/podtlakovej poistky atď. Tiež platí, že naše plynové membrány sú chemicky vysoko odolné voči agresívnym látkam, ktoré sa vyskytujú v bioplyne z bio-odpadu, alebo priemyselných čistiarní odpadových vôd atď. .

Obdĺžnikový plynojem

Dvojmembránový plynojem je možné inštalovať aj na nádržiach obdĺžnikového/štvorcového pôdorysu, ako aj na lagúnach. Opäť platí rovnaký princíp vzduchom nesenej konštrucie, ako u hore zmienených ako aj rozsah dodávky vo forme kompetného systému, ako aj rezistentnosť plynovej membrány.

Plynový vak

Jedná sa o najjednoduchšiu a beztlakú formu skladovania bioplynu. Je však potrebné vak umiestniť do budovy, nádrže, kontajneru a pod., aby sa zabezpečila ochrana pred vetrom, snehom atď. Okrem fixácie v ochrannej budove, je potrebné zohľadniť dostrojenie v podobe merania naplnenia, poistky na pretlak a plynového dopojenia.