Slider

Prielezy MHR, MHL a MHL2

fermentor 1

Tzv. prielezy slúžia na bezpečnému a nekomplikovanému prístupu do nádrží ako aj dopravu materiálu a prístrojov. Podľa použitia sa tieto inštalujú do strechy alebo bočnej steny nádrže.  

Ennox dodáva moderné prielezové konštrukcie pre bočnú, ale aj strešnú inštaláciu v rozličných veľkostných variáciách a dĺžkami rámov. 

Popri klasickom prevedení vo forme skrutkovanej konštrukcie Vám ponúkame vo forme bočného prielezu sa dovnútra otvárajúci, výkyvný prielez s rýchlouzáverom.

Prielezy od Ennoxu sa vyrábajú zásadne z nerezu 1.4571 a je ich možné na požiadanie vybaviť dodatočnými doplnkami ako napr. otvormi pre odber vzoriek alebo nátrubky pre realizáciu merania.

 

Plynový dóm GAD

fermentor 2

Plynové dómy/poklopy slúžia jednak ako zberné a odvodové miesto pre vyrobený bioplyn, ako aj nosná konštrukcia pre rozličné inštalácie na vyhnívacích nádržiach, ako napr. miešadlá, pasce na penu, priezory, pretlakové poistky a meracie zariadenia.

Plynové dómy sa modifikujú a konfigurujú podľa individuálnych požiadaviek klienta. Špeciálne konštrukcie pre nosnosť miešadiel sú takisto možné ako aj prispôsobenie na nezvyčajné geometrie nádrží, ako aj priestor šetriace kombinácie jednotlivých komponentov.     

Naši inžinieri Vám radi poradia a vypracujú pre Vás optimálne riešenie. 

 

Penová pasca FDS

fermentor 3

Za určitých okolností dochádza pri fermentačných procesoch vo vyhnívacích nádržiach k tvorbe peny, ktorá po vniknutí do potrubného systému môže spôsobiť upchanie, poškodenie resp. k vyradeniu bezpečnostných zariadení. 

Penová pasca integrovaná v plynovom dóme disponuje špeciálnym svetelným závorovým detekčným systémom, ktorá priebežne rozpozná tvorbu peny a účinne zabráni jej preniknutiu do potrubného systému.

 

Vďaka priestor šetriacej montáži priamo na plynovom dóme, prebieha detekcia a likvidácia peny bezprostredne, takže nie sú potrebné žiadne ďalšie inštalácie na spätné vedenie vyzrážanej peny do vyhnívacej nádrže.

Opcionálne je možné dodať penovú pascu s plne automatickým vybavením so samostatným riadením resp. ju kombinovať s mechanickou pretlakovou a podtlakovou poistkou. 

 

 

Priezor IW

fermentor 4

 

Najlepšie vidieť to na vlastné oči… 

 

Skontrolujte fermentačné procesy vo Vašich fermentoroch najjednoduchšie pohľadom cez jeden z našich priezorov!

 

Vysokohodnotné materiály skiel a ich samotné spracovanie, dlhoročné skúsenosti a obsiahli rozsah možného príslušenstva, zaručujú naplnenie všetkých požiadaviek na pozorovacie systémy v bioplynovom priestore. 

 

Priezory Ennox je možné inštalovať ako samostatné komponenty priamo do strechy resp. betónovej alebo oceľovej steny, alebo ich spoločne s ďalšími komponentmi integrovať do plynového dómu, alebo poklopu prielezu. 

Príslušenstvo ako postrekovače, stierače a svetlá patria do nášho portfólia ako aj najmodernejšie farebné, zoomovacie kamerové systémy s ukladaním a vyhodnotením dát a ich prenosu pomocou internetu. 

 

 

Guľová ostrekovacia dýza PSD

fermentor 5

 

Plávajúce vrstvy a ostrovčeky kalu na povrchu substrátu je možné efektívne ničiť pomocou otočnej guľovej ostrekovacej dýzy PSD z nerezovej ocele.

 

Zvyčajne sa nazvára guľová ostreková dýza do plynových dómov alebo poklopov prielezov a je voľne otočná o 360°  a naklonitelná podľa priestorových možností.

Je možné poskytnúť aj prípoj vody podľa priania zákazníka pomocou STORZ alebo GEKA spoju resp. závitového prípoju. 

 

Kalový výmenník HE-sw

fermentor 6

 

Pre účely výmeny tepla u vyhnitého kalu na čistiarňach odpadových vôd alebo bioplynových staniciach sa nasadzuje náš špeciálne pre sektor odpadových vôd vyvinutý kalový výmenník tepla HE-sw. 

 

Pomocou inovatívnej konštrukcie presmerovacích komôr sa vytvára turbulentné prúdenie v rámci obehu kalu, teplotný profil sa vyrovnáva a tým sa zaisťuje efektívny prenos tepla vo výmenníku ako aj kompaktná forma konštrukcie. Toto vedie k menším nárokom na priestor pri montáži a pomáha k zmenšeniu našej ekologickej stopy.

Konštrukcia výmenníka tepla zaručuje nízky diferenciálny tlak pri vysokých prietokoch v rámci segmentov a minimalizuje riziko zablokovania. Patentované presmerovacie komory sa dajú v prípade údržby jednoducho demontovať a vyčistiť.

Výmenníky tepla sa kompletne vyrábajú z nerezovej ocele, sú izolované a obložené. Obloženie a nosné nohy sú vyrobené z nerezovej ocele 1.4301. 

download