Slider

Kondenzačná nádoba COP

filtre 1

Bioplyn, kalový plyn  sú nasýtené vodnými parami. Vplyvom meniacej sa teploty dochádza v potrubnom systéme k tvorbe kondenzátu. Pomocou kondenzačnej nádoby COP je možné tento odchytávať, zberať a odvádzať zo systému.


Plyn prúdi cez kondenzačnú nádobu a je vedený okolo deliacej steny. Na základe spomalenia prúdenia plynu a vplyvu teploty dochádza na tomto mieste k vyzrážaniu kondenzátu a odkvapkaniu a následnému zberu na dne nádoby. 

Nazbieraná voda sa odvádza voliteľne buď sifónom, alebo pomocou automatu. 

 

Štrkový filter GRF

filtre 2

 

Plyn prúdiaci z vyhnívacích nádrží a fermentov bioplynových staníc čiastočne obsahuje častice peny a iné pevné častice, ako je aj nasýtený vodou. Hrubé (často ale postačujúce) predčistenie bioplynu sa prevádza pomocou štrkového filtra.

Prúdenie bioplynu je cielene vedené cez filtračnú štrkovú vrstvu, ktorá zadržiava všetky hrubé nečistoty, ako aj dochádza k vylučovaniu kvapiek kondenzátu – voda sa zbiera na dne nádoby a je automaticky odvádzaná inštalovaným sifónom.   

Pri znečistení sa dá filtračný štrk prečistiť bez potreby otvárania nádoby pomocou rozprašovacích dýz. Opcionálne je možné dodať filter aj s otvorom na vyberanie štrku.

  

Jemný keramický filter CFP

filtre 3

Bioplyn, kalový plyn, je často znečistený jemnými roztrúsenými časticami a kondenzačnou parou, pričom ďalším použitím, obzvlášť v plynových motoroch môže dôjsť k poruchám, alebo dokonca poškodeniam. Na prečistenie od týchto jemných častíc pred jeho spotrebou sa nasadzujú jemné keramické filtre.

V jemnom keramickom filtri sú zadržiavané jemné častice obsiahnuté v plyne v špeciálnych filtračných násadcoch zo šamotu (pantelu). Kondenzačná hmla sa zbiera v podobe filmu na povrchu materiálu a odkvapkáva.

Na želanie je možné inštalovať na dne nádoby automatický odvod kondenzátu s ukazovateľom naplnenia. 

  

Kondenzačný zberač COA

filtre 4

Skondenzovaná voda z vodnými parami nasýteného bioplynu sa zbiera na najnižších bodoch potrubí a potrubných oblúkov atď. a môže takto negatívne ovplyvniť bezpečnosť prevádzky plynového hospodárstva.

Kondenzačné zberače od Ennoxu sa inštalujú na najnižších bodoch v rámci potrubného systému. 

Skondenzovaná voda vteká do nádoby a zbiera sa na jej dne. Odvod kondenzátu môže prebiehať manuálne pomocou guľového kohúta, alebo sifónu.

Opcionálne je možné inštalovať ukazovateľ naplnenia resp. automatu na odvod kondenzátu.

  

Sedimentačná nádoba SET

filtre 5

Spoločne s vodou nasýteným bioplynom sa do potrubného systému dostávajú jemné sedimenty resp. častice peny. S cieľom zabránenia tvorby usadenín v potrubiach a zariadeniach, je možné nasadiť Ennox Sedimentačnú nádobu SET.

SET sa inštaluje priamo po reaktore do potrubia. Pomocou špeciálnej trysky na vstupe do nádoby sa dostáva vodou a časticami nasýtený prúd plynu do špirálovitého pohybu.

Pevné častice sa vyzrážajú na stene nádoby a spoločne s kondenzátom klesnú na dno.

Odvod prebieha pomocou sifónu, je možné dodatočne inštalovať prípoje pre čistenie a kontrolu.

download