Slider

Automatický horák NOXmatic

horaky 1

Jedná sa o najmodernejšiu technológiu v oblasti efektívneho a k životnému prostrediu šetrnému spaľovania plynov pochádzajúcich zo skládok, plynového hospodárstva ČOV, alebo bioplynových staníc.  Plne automatickú fléru NOXmatic je možné použiť prakticky na akékoľvek účely spaľovania v nízko a stredoteplotnom pásme. Horák zvyškového plynu Ennox kompletne vyrába z nerezovej ocele a kompletizuje vysokohodnotnými komponentmi, ako napr. certifikovanými špičkovými poistkami proti spätnému šľahnutiu, manuálnymi resp. automatickými klapkami/ventilmi atď.

Všetky riadiace a kontrolné funkcie sú realizované prostredníctvom samostatného SPS, ktoré zabezpečuje výmenu signálu medzi ním a nadradeným riadením.

 

Vysokoteplotný horák NOXtreme

horaky 2

Vysokoteplotné spaľovanie nastupuje vtedy, ak si pre dané použitie platné vyhlášky, predpisy vyžadujú zabezpečenie odstraňovanie záťažových plynov, splodín a/alebo musí súčasne dochádzať k obmedzeniu tvorby kysličníka dusnatého.

Pomocou špeciálnej technológie horákov a spaľovacej komory vhodnej pre teploty > 1000°C zabezpečujú vysokoteplotné horáky, fléry od Ennoxu potrebné vysoké teploty spaľovania. Naše horáky obstoja aj pri najtvrdších požiadavkách.

 

Horák pre skládkový plyn NOXtreme LFG

horaky 3

Ročne sa uskladňujú milióny ton odpadu z domácností a iného odpadu na skládkach. V následku biochemických procesov organických zlúčenín vzniká na týchto skládkach až do 150 – 250 m3 skládkového plynu na tonu domového odpadu.

Vďaka podielu metánu až do 60% sa radí skládkový plyn na 6. miesto medzi klímu zasahujúcich emitentov metánu po celom svete – je súčasne pri rozumnom využití dôležitým energetickým nosičom.

Získavanie a zhodnocovanie tohto plynu prináša ako súčasť svojho technologického konceptu aj inštaláciu horáku na skládkový plyn. Pre toto konkrétne použitie Ennox vyvinul špeciálne horáky na spaľovanie skládkového plynu.

Pomocou našich moderných vysokoteplotných horákov, flér, sa plyn spáli bezpečne a šetrne s ohľadom na životné prostredie – dôjde k termickému zničeniu toxických a ozón ničiacich súčasti skládkového plynu. Pre každý konkrétnu aplikáciu sme Vám schopní dať k dispozícii horák s vhodným spaľovacím procesom.

Efektívne a na daný projekt prispôsobené predčistenie skládkového plynu je potrebné pre energetické zhodnotenie napr. v plynových motoroch, resp. pre zníženie tvorby neželaných látok počas spaľovania plynu (napr. oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, kyselina soľná a fluorovodíková).

Spolu s našimi horákmi Vám radi ponúkneme aj vhodné stanice na čistenie a prípravu skládkového plynu ako aj dúchadlovú stanicu.

Neváhajte nás kontaktovať a naši technici Vám vypracujú vhodný balík s potrebným vybavením.

 

Špeciálne horáky

  • NOXmatic BM (spaľovanie biometánu/zemného plynu)
  • NOXmatic / NOXtreme CDM (projekty obchodujúce s CO2)
  • manuálny horák ECO
  • NOXmatic NANO (miniatúrny horák, malé prietoky, upevnenie aj na kontajner)
  • Mobilný horák
  • Špeciálne horáky (drevoplyn, syntetické pyrolýzne plyny atď.)

Naše portfólio horákov, flér, uzatvárajú nasledovné variácie ako napr. NOXmatic BM určená na spaľovanie biometánu, čiže bioplynu upraveného na kvalitu zemného plynu, NOXmatic / NOXtreme CDM určené pre JI a CDM projekty zapojené do celosvetovej schémy obchodovania s CO2 certifikátmi (dodávka možná vrátane so stanicou na dúchadlo a čistenie plynu vrátane horáku s potrebným vybavením na monitorovanie a zaznamenávane spaľovacieho procesu), manuálny horák ECO ako aj NOXmatic NANO (miniatúrny automatický horák pre nízke prietoky, možnosť upevnenia na stene kontajnera a pod.) a mobilný horák. Ennox je schopný navrhnúť a dodať aj špeciálne horáky/fléry na mieru, napr. na drevoplyn, syntetické pyrolýzne plyny atď. (plyny s obsahom výbušného vodíka a pod.), preto sa v prípade, ak si nie ste istý, či máme pre vás ten správny horák, fléru, neváhajte na nás obrátiť s dopytom a my navrhneme optimálnu technickú konfiguráciu pre Vaše zadanie.

download