Slider

Chladič bioplynu GCD

chladic

Odvodnenie bioplynu (zbavenie bioplynu kondenzátu) je jedným zo základných predpokladov pre rentabilné využitie bioplynu a jedná sa o investíciu do životnosti spotrebiteľských zariadení pre tento plyn (motory kogeneračných jednotiek, odsírenie atď.).


Pomocou chladiča bioplynu GCD sa vychladí plyn vo výmenníku tepla a odlúčený kondenzát putuje do zbernej nádoby s ktorej sa ďalej odsúva. 

Po vyhladení sa zredukuje absolútna vlhkosť. Pre redukciu relatívnej vlhkosti (túto požadujú napr. výrobcovia motorov často na úrovni 50 – 70%) je možné dodať chladič s opätovným ohrevom plynu pomocou výmenníku, alebo s ventilátorom na zvyšovanie tlaku, ktorý jednak dodá potrebný tlak pre nasledovné zariadenia, ale aj ohreje opätovne plyn a tak stlačí hodnotu relatívnej vlhkosti na požadovanú úroveň. 
Každý chladič navrhujeme podľa Vašich potrieb individuálne.

download