Slider

Filter s aktívnym uhlím ACF

odsirenie

Bioplyn môže v závislosti od substrátových vstupov a procesu obsahovať veľké množstvá jedovatého/škodlivého sirovodíku, ktorý môže spôsobiť pri použití takéhoto plynu škody v plynových motoroch alebo iných zariadeniach.

Pomocou čistenia bioplynu aktívnym uhlím sme schopný v závislosti od vstupných hodnôt zraziť koncentráciu H2S na absolútne minimum (0 – 5 ppm).

Ďalej je možné pomocou aktívneho uhlia filtrovať z bioplynu aj motory poškodzujúce siloxány ako neutralizovať aj nepríjemné zápachy pochádzajúce napr. z výparov skladových jám, nádrží.   

Filter dodávame na želanie aj v dvojitom prevedení. 

download